Създаването на система за контрол на достъп, контролирана от четци за карти и чипове, е изключително ефективен начин за управление на посещенията в сграда, както и проследяване на работното време за фирмен и хоноруван персонал. Системата изгражда ефективен пропускателен режим чрез удобна и модерна безоконтактна радиочестотна технология.

Иновативната RFID система открива широко приложение в сгради със специален статут и необходимост от висока степен на защита. Функционирането им е свързано не само с наблюдение върху достъпа за неоторизирани и нежелани посетители, но също и за отчет на времето, което служителите са прекарали на работното си място.