След все по-засиленото му присъствие в бита и работните процеси стана ясно, че стойността на охранителната услуга далеч не е непосилна. Освен това, последното десетилетие отбеляза прогресивно намаление в обичайните за  системи за видеонаблюдение цени, което е допълнителен стимул за инсталирането и използването на техниката в всички аспекти от живота.

Какво предлагаме?

  • Възможност за онлайн наблюдение

  • Работа при минусови и при много високи температури

  • Интелигентност на системата

  • Вандалоустойчиви устройства за заснемане

Ние осигуряваме проследяване на:

Открити и закрити територии през нощта

Търговски обекти и обществени заведения

Видеонаблюдение на работното място

Жилищни, административни и офис сгради

Производствени складове, паркинги, халета и гаражи