Проектиране и изграждане на ефективна охранителна система с IP камери за видеонаблюдение. Такава е предпочитана от редица обществени учреждения със засилено посещение като административни, бизнес и офис компании, летища, ж.п. гари, болници, училища, спортни съоръжения, хотелски, търговски и развлекателни комплекси, индустриални заводи. Голям брой частни имоти – кооперации, затворени комплекси, малки фирмени обекти, също се стремят да се  възползват от качествата й.

Огромно преимущество пред останалите видеокамери е приложимостта им и извън вътрешни зони на сгради – те се използват за контрол и за периметрова охрана в широки открити пространства. Резултатите са проследяване на всеки детайл в обсега на дейност, което определя високата степен на защита. Изгодната при IP камери цена на компонент и монтаж е допълнително предимство, което никой потребител не трябва да подценява.