Видеонаблюдението е един от най-използваните съвременни начини за охрана. Наблюдението, проследяването и контролът върху всяко действие в обект предоставя огромни предимства и така желаното усещане за сигурност. Видеокамерите се настаняват все по-категорично във всички аспекти на съвременният живот, осигурявайки постоянна и качествена защита на различните обекти. Присъствието им ограничава почти напълно необходимостта от физическа охрана и е нова стъпка в прогресът на охранителната система.

Системите за видеонаблюдение се различават по огромен брой характеристики. Устройството на техниката, начинът й на действие и методите за управлението й са основните, а огромното разнообразие от модели през последните години дава възможност всеки частен имот или фирмен обект да се сдобие с най-подходящата система за своите нужди. В зависимост от целите на видеоохранителната система, апаратурата и особено моделът видеокамери се подбират изключително внимателно. Обикновено това се случва след консултация със специалист.