Изграждане и поддържане на Сигнално охранителни системи:

Алармени системи предназначени за охрана с високо ниво на сигурност на помещения, апартаменти, офиси, магазини, сгради, витрини, сейфове, складове на база на съвременни микропроцесорни контролни панели, клавиатури, обемни датчици за движение, датчици за счупване на стъкло, вибрационни датчици, микровълнови датчици, магнитно управляеми контакти.

Използваните технически средства са на водещи фирми на пазара, като по този начин се осигурява високо качество и надеждност.